Sahip olduğumuz hak ve hürriyetler

Mutlu ve huzurlu bir toplum olabilmemiz için sevgi, saygı ve hoşgörü içerisinde ilişkilerimizi sürdürmemiz gerekir. Bu toplumda yaşayan her bireyin hak ve özgürlüklerinin korunması, bir arada uyum içinde yaşam için gereklidir.

Toplumda davranışlarımızı şu şekilde sergilemeliyiz;

 • Büyüklere saygı, küçüklere sevgi göstermeliyiz.
 • Yardımlaşma toplumu ve insanları tutan en önemli faktörlerden birisidir. Bu nedenle yardımlaşmayı unutmamalıyız.
 • Her zaman hoşgörülü olmalıyız.
 • Başkalarının özel hayatlarına saygı duymalıyız.
 • Alışveriş yaparken sıra beklemeliyiz.
 • Başkalarına ait özel eşyaları izinsiz kullanmamalıyız.
 • Başka fikir ve düşüncelere saygı göstermeliyiz.

İnsanların kanunlar ve toplum kurallarına göre sahip olduklarına hak denir. İnsanların sahip oldukları bu hakları kullanmalarına ise özgürlük denir.

Sahip olduğumuz vazı hak ve özgürlükler şunlardır;

 1. Yerleşme hürriyeti : Yani bir insan vatandaşı olduğu ülkede her alanda yerleşip yaşayabilir.
 2. Eğitim hakkı
 3. Seyahat hakkı
 4. Mülk edinme hakkı
 5. Haberleşme hürriyeti
 6. Sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı
 7. Mahkemelerde adil yargılanma hakkı
 8. Düşüncelerini özgürce ifade edebilme hakkı

Her insanın sahip olduğu hak ve hürriyetler

Atatürk ve İnsan Hakları

Atatürk, insan hak ve özgürlüklerine çok önem verirdi. Bunu cumhuriyetin ilanından sonra yaptığı ilke ve inkılaplardan ve ortaya koyduğu çalışmalardan da görebiliriz.

Atatürk sayesinde sahip olduğumuz hak ve özgürlükler;

 • Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi.
 • Medeni kanunla kadın ve erkek eşitliği sağlandı.
 • Laiklik ilkesi ile din, vicdan ve ibadet hürriyeti getirildi.

Tüm bunlara ilave olarak bazı hak ve hürriyetler cumhuriyetle birlikte güvence altına alınmıştır. Bu haklar;

 • Yaşama, haberleşme, bilim ve sanat hürriyeti
 • Yerleşme ve seyahat etme hürriyeti
 • Eğitim ve öğretim görme hürriyeti
 • Çalışma hürriyeti

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.