Sanat ve Endüstri Eserleri Arasındaki Farklar

Sanat eseri ve endüstri eseri aslında birbirinden çok kolay şekilde ayrılmaktadır. Sanat eseriyle endüstri eserleri arasındaki en büyük fark sanat eserinin kişiler ve sanatçılar tarafında icra edilmesi, endüstri eserinin ise makina yada sanayici tarafından üretilmesidir.

Sanat eseri topluma mesaj vermeyi, birşeyler anlatmayı hedeflerken endüstri eseri topluma yararlı eşya, araç-gereçlerdir. Sanatsal değer taşıyan sanat ürünleri insanlara mesaj verir. Oysa ki endüstri eserleri ise toplumun hayatını kolaylaştırmak ve bir amaç uğruna üretilen eserlerdir.

Sanat eserleri ticari ve maddi kar amacı gütmezken endüstriyel eserler para kazanmak için üretilir. Sanat eserleri belli bir yol çizgisi ile değil olayın akışıyla üretilirken endüstriyel eserler ise belirli programlar dahilinde hedeften sapmadan üretilir.
eser
Sanat eserleri sanatkar endüstri eserleri ise zanaatkar tarafından üretilir. Sanatkar sanat ile uğraşan ve sanat ürünlerini ortaya koyan yaptığı işte ticari kar gütmeyen kişilere denir. Zanaatkar ise topluma yararlı ve işe yarar araç ve gereçleri el becerisi ile üreten ve bundan ticari kar güden kişilere denir.

Sanatkarlar üreteceği eserin başı ve sonu hakkında düşünceye sahip değildir. Olayı akışan geliştirir ve eseri meydana getirir. Eserin oluşum esnasında her türlü değişiklik meydana gelebilir. Zanaatkarların ürettiği eserler ise program dahilinde ürünün başlangıcında ne olacağı karar verilerek hiçbir değişikliğe uymadan yapılan araç ve gereçlerdir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.