Sanayi inkılabının sonuçları maddeler halinde

Sanayi inkılabı gelişen bilim ve teknoloji ile insan gücü ve aletlerin yerini makinaların almasını doğurdu. 18.yüzyılda ilk olarak İngilterede ortaya çıkan sanayi inkılabı daha sonra tüm dünyaya hızla yayıldı ve insan gücü yerini makinalar aldı. Buhar gücünün keşfedilmesi bunda en önemli etkendi.

Sanayi inkılabının sonuçlarını maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Alet kullanımı ortadan kalkarak makinaların çalışmasından yararlanıldı.
  • Seri üretime geçildi
  • Üretim çok fazla artarak ihracat diye bir kavram ortaya çıktı.
  • İnkılab sonucunda yeni ve büyük ticari kuruluşlar oluşturuldu
  • Çok büyük fabrikalar kurularak sanayi gelişti. Toplumda işçi sınıfı adı verilen yeni bir sınıf oluştu
  • Sanayi inkılabının sonucunda kırsaldan kentlere göç hızlandı
  • Üretimin artması ham madde ihtiyacını ve pazarlama ihtiyaçlarını arttırdı. Sanayileşmiş ülkeler rekabete girdi
  • Devletler ve toplumlar arası ilişkiler çoğaldı
  • Sosyalizm ve liberalizm sanayi inkılabı sonucunda ortaya çıktı.
  • Emeksiz üretim olduğundan dolayı işsizlik arttı. İş gücü ucuzladı ve işçiler sendikalaştı

Sanayi inkılabının en önemli faydası hiç şüphesiz sağladığı istihdam ve ekonomik güç olmuştur. Lakin sanayi inklabı kırsal alanlarından kentlere göç ve işsizlik gibi sorunlarıda beraberinde getirmiştir. Belkentilerin büyük olması nedeniyle şehirler çok büyük göçler aldı. İhtiyaçtan fazla iş gücü şehirlerde birikti. Bu nedenle istihdam sağlansa bile yeterli olmadı.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.