Sanayi inkılabının zararları nelerdir?

Sanayi bir ülkenin gelişmesi açısından oldukça önemli bir etken olsa da beraberinde bir takım zararları meydana getirir. Bu yazımızda sanayi inkılabının zararlarını maddeler halinde inceleyeceğiz. Sanayi nedir ilk olarak bunla başlayalım. Sanayi maddenin işlenerek kullanılabilir hale getirilmesi işlemidir.

Bu nedenle birçok fabrika ve işyeri kurularak sanayi tesisleri oluşturulmuştur. Sanayi yüksek işgücü ve toplumsal yaşam meydana getirir. Şimdi maddeler halinde sanayi inkılabının zararlarını maddeler halinde inceleyelim.

Sanayi nedeniyle kırsal kesimden kentlere göç başlamıştır.
İnsanların yoğun olarak kentlerde yaşaması sonucunda çarpık kentleşme meydana gelmiştir.
Tarımsal faaliyetlerde azalma görülmüştür.
Hayvancılık gibi kırsal kesim faaliyetlerinde büyük kayıp yaşanmıştır.
Sanayinin gelişmesi ile hava kirliliği meydana gelmiştir.
Sanayi inkılabı ile üretim artarken sağlık problemleri yaşanmaya başlamıştır.
Sanayi nedeniyle insanlar monoton bir hayat yaşamaya başlamışlardır.

Sanayi görmüş olduğunuz gibi ülke ekonomisine katkı sağlarken büyük kayıplarıda beraberinde getirmiştir. Doğa ve çevre kirliliği bu sakıncaların başında gelmektedir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.