Sanayi ticaret turizm gibi etkinlikler nüfus dağılışını nasıl etkiler?

Nüfus dağılımında sanayi, ticaret ve turizm gibi etkenler önemli rol oynamaktadır. Bu etkenler ekonomik olarak sağladığı olanaklar nedeniyle insanların nüfus dağılışını etkilemektedir. İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek için para kazanmak zorunda olduğu için bu etkenler onlara bu olanağı sağlar. Sağlanan olanak nüfusun çeşitli bölgelerde yoğunlaşmasına neden olur.

Özellikle sanayi gibi bir etken nüfusu direk olarak etkiler. Çünkü sanayi bölgelerinde insan gücüne ihtiyaç vardır. Bu nedenle aileler sanayi bölgelerinde daha çok yerleşim gösterirler. Bursa, Kocaeli, İstanbul gibi sanayi merkezi olan şehirlerde bu nedenle nüfus yoğundur.

Bir başka etken olan ticarette nüfus dağılımına etkili olur. Ticaretin yoğun olduğu bölgelerde nüfus yoğunluğu görülmektedir. Adana, İzmir gibi liman şehirlerinde uluslararası ticaret yoğun olduğu için bu bölgelerde nüfus yoğunluğu görülür.

Turizm sezonluk olarak nüfus yoğunluğunu meydana getirmektedir. Örneğin Kapadokya bölgesinde yaz aylarında turizm sezonu olduğu için nüfus yoğunluğu görülür. Yine aynı şekilde Antalya, Muğla gibi illerimizde yaz turizmi nedeniyle nüfus yoğunluğu görülür. Yurt içi ve yurt dışı turistlerinin gelmesi turizmin olduğu bölgelerde nüfusun yoğun olmasına neden olur.

Sanayi, ticaret ve turizm faaliyetlerinin olmadığı bölgelerde nüfus yoğunluğu azdır. Örneğin Batman ilini ele alalım. Bu ilde sanayi, ticaret ve turizm gelişmemiştir. Bu nedenle insanlara iş imkanı sağlanamadığı için nüfus yoğunluğu oldukça azdır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.