Savaşın ve barışın toplum üzerinde etkileri

Savaş ve barış birbirinden zıt birbirinden o kadar uzak iki terim. Toplumlar sürekli savaş ve barış arasında gidip gelirler. Dünya üzerinde bir millet yoktur ki savaş görmesin ve barış imzalamasın. Son olarak Çanakkale savaşından sonra barış ortamını sağlayan ülkemiz ne yazık ki terör sorunu nedeniyle etkilenmektedir.

1980’li yıllarda ortaya çıkan ve günümüze kadar uzanan terör sorunu ülkemizdeki barış ortamının en büyük tehdididir. Ülkemizdeki barış ortamını bozmak isteyen iç ve dış unsurlar ellerinden geleni fazlasıyla yapmaktadır. Barış öylesine bir kavramdır ki sürekli tehdit altında bulunup onu bozmak isteyenler her toplumda yer almaktadır. Ne yazık ki bu kişiler ülkemizde de bulunmaktadır.
savaş barış
Dini ve etnik olarak toplumu ayrıştırmak isteyen bu güçler ülkemizdeki barışı tehdit ediyorlar. Barış öylesine bir kavramdır ki halkın huzur ve mutlu olmasının en önemli etkenlerindendir. Oysa ki savaş toplumda derin yaralar açar özellikle çocuklar ve kadınları psikolojik olarak derinden sarsar. Savaşın olduğu toplumlar sürekli çağdaş medeniyetler seviyesinden geri kalırken aynı zamanda yoksulluk ve maddi sıkıntılar çeker. Bu nedenle ülkemizde barışın önemi bir kez anlaşılmış oluyor.

İlerleyen yazılarımızda barışın önemi ve barışa ne gibi katkılar yapabileceğimize dair bulabilirsiniz.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.