Sayı ve Basamak değeri konu anlatımı

Bir sayının basamak değerinin nasıl hesaplandığı ve çeşitli örneklerle konu anlatımı olarak öğreneceğiz. Bir sayının rakamlarının sayıda bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri denir. Eklediğimiz örnekte 8356 sayısının basamak değerlerine nasıl ayrıldığını görebilirsiniz.

8356

6×1=6=====================> 6
5×10=50==================> 50
3×100=300===============> 300
8×1000=8000===========> +8000

Örneğimizi incelediğimizde rakamların basamak değeri, sayı değeri ile bulunduğu basamağın çarpımına eşdeğerdir. Onlar basamağındakini 10 ile, yüzler basamağındakini 100 ile çarparız. Bir sayıda bulunan rakamların basamak değerlerinin toplamı ise sayının kendisine eşit olabilmektedir.

Bir doğal sayının;

  1. Birler basamağı 1 artar veya eksilirse, o sayı 1 artar veya eksilir.
  2. Onlar basamağındaki rakam bir artar veya eksilirse, o sayı 10 artar ya da eksilir.
  3. Yüzler basamağındaki rakam bir artar ya da eksilirse, o sayı 100 artar ya da eksilir.
  4. Binler basamağındaki rakam bir artar ya da eksilirse, o sayı 1000 artar ya da eksilir.

Bunu daha ileriye kadar götürebiliriz çocuklar. Şimdi örnek soruları inceleyiniz.

1.Soru: 3201 sayısının binler ve onlar basamaklarını 1 sayı arttırırsak sayı kaç artar?

Çözüm: Binler basamağının 1 artması ile sayı 1000 artmış olur. Onlar basamağında bir arttırılırsa bu kez sayıda 10 artmış olur. Bu durumda sayımız 10+1000=1010 artmış olur.

2.Soru: 8357 sayısının yüzler basamağını 2 azaltıp, birler basamağını 5 artırırsak sayıdaki değişiklik ne olur?

Çözüm: Yüzler basamağından iki azaltırsak sayımız 8157 olur. Birler basamağında 5 artış yapıldığında ise 8162 olur. Sayıdaki değişikliği hesaplamak için ise şöyle yapılır. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarılır. 8357-8162=195 azalma olmuştur.

Örnekte gördüğünüz şekilde sayı ve basamak değeri hesaplanır.

Sayı Değeri Konu Anlatımı

Sayı değeri: Rakamların sayıda bulunda basamağa bakılmaksızın gösterdiği değerdir. Bir basamaklı herhangi bir rakamın sayı değeri kendine eşitken, üç basamaklı bir rakamın sayı değeri ise rakamlarının toplamıdır. Sayı değeri iki ya da daha fazla basamaklı sayıların basamak değeri ile sayı değeri asla eşit olamaz.

Örneklerle konuyu pekiştirelim

35468 sayısının sayı değerini hesaplayalım

3+5+4+6+8=26’dır.

Soru 1: 3489 sayısının basamak değeri ve sayı değeri farkı kaçtır?

Çözüm: Bir sayısının basamak değeri sayının kendisine eşit olduğunu az önce öğrenmiştik. Bu durumda basamak değeri 3489’dur. Şimdi sayı değerini bulalım.

3+4+8+9=24 sayı değeridir.

3489-24=3465 bulunur.

Soru 2: 357612 sayısındaki 7 rakamının basamak değeri ile sayı değeri toplamı kaç eder.

Çözüm: verilen sayıdaki 7 rakamı binler basamağındadır. Bu durumda basamak değeri 7×1000=7000 olur. Sayı değeri ise 7’dir. Basamak değeri ile sayı değeri toplamı sorulduğuna göre çözüm şöyle olur;

7000+7=7007 eder.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.