Şehirlerin gelişmesi ve sonuçları nelerdir?

Şehirler artan ticari faaliyetler nedeniyle sürekli gelişmektedir. Bu gelişim bazı sonuçları da beraberinde getirir. Şehirlerin hızlı gelişmesi ve bunun sonuçlarını detaylı bir şekilde inceleyelim. Şehirlerimiz iş potansiyelinin yüksek olması sebebiyle göç almakta ve buralarda nüfusta hızlı artışlar görülmektedir.

Bir şehrin gelişmesinin temel nedeni artan nüfus ve iş gücü potansiyelidir. Ayrıca bu şehirlerin bölgesel konumu, ticari yollar üzerinde olması ve denize kıyısının bulunması gibi bazı unsurlar bu şehirlerin gelişmesinde önemli rol oynar.

Örneğin İstanbul şehrini inceleyelim. Coğrafi konum gereği Asya ve Avrupa arasında yer alan bir köprü niteliğindeki bu şehir önemli ticari yollar üzerindedir. Boğazlara sahip olması, tarihi bir geçmişi olması ve ülkemizin iş gücü merkezinin bu şehirde toplanması nedeniyle yüksek bir potansiyele sahiptir. Bu şehrin nüfusu ülkemiz nüfusunun 1/7’si gibi bir orana sahiptir.

Bu kadar kalabalık bir nüfus gelişim bazı sonuçlarında beraberinde getirmiştir. Şehirlerin gelişmesi sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlar şunlardır;

Eğitim ihiyaçları arttığı için okul gibi hizmetlere ihtiyaçta artmıştır.
Kalabalık nüfus nedeniyle yeni yerleşim yerleri ve imar planları oluşturulmuştur.
Artan trafik alternatif çözüm arayışlarına sürüklemiştir.
Köprü ve yolların sayıları arttırılmış.
Şehir içi ulaşımda metrobüs gibi alternatifler üretilmiş.
Şehrin enerji ve su ihtiyaçları için alternatif kaynaklar araştırılmıştır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.