şehzade sancağı uygulamasının yapıldığı şehirler ve bu şehirlerde valilik yapan şehzadelerin isimleri

Osmanlı Devleti yönetim şekli olan padişahlıkta yeni padişahların yetişmesi için padişahın erkek çocukları yani şehzadeler çeşitli vilayetlere gönderilerek yani sancağa çıkarak buralarda idareyi sağlarlardı. Bugünkü valilik sistemi gibi o ilin yönetimini şehzadeler sağlardı. Bu şekilde devleti yönetmek için hazırlanır ve tecrübe kazanırlardı. Bu yazımızda ise şehzade sancağı uygulamasının yapıldığı şehirleri ve bu şehirlerde görev alan şehzadelerin isimlerini araştıracağız.

Amasya : Şehzade Mustafa (Kanuni Sultan Süleymanın oğlu)
Bolu
Kütahya : Şehzade Beyazıt (Kanuni Sultan Süleymanın Oğlu)
Manisa : Şehzade Selim (Kanuni Sultan Süleymanın Oğlu)
Trabzon : Şehzade Abdullah

Her sancak için birer şehzade ismini yazdık. Osmanlı şehzadelerinin tam listesi ise şu şekildedir;

Şehzade Abdullah (II. Selim’in oğlu)
Abdullah (Şehzade)
Ahmed Nihad Osmanoğlu
Şehzade Ahmet
Şehzade Alaaddin
Alaeddin Bey
Şehzade Alemşah
Ali Vâsıb Osmanoğlu
Aydoğdu Bey
Şehzade Bayezid
Cem Sultan
Şehzade Cihangir
Düzmece Mustafa
Şehzade Ertuğrul
Ertuğrul Osman Osmanoğlu
Şehzade Halil
Şehzade Mahmud
Şehzade Mahmut
Şehzade Mehmed
Mehmed Abdülaziz Osmanoğlu
Mehmed Cemaleddin Efendi
Şehzade Mehmed Ertuğrul
Şehzade Mehmed Necmettin Efendi
Mehmed Orhan Osmanoğlu
Mehmed Seyfeddin Efendi
Mehmed Şevket Efendi
Şehzade Mehmet
Mehmet Abid Efendi
Mehmet Burhanettin Efendi
Mehmet Selim Efendi
Şehzade Mehmet Ziyaeddin Efendi
Şehzade Murad
Şehzade Musa
Musa Çelebi
Şehzade Mustafa
Şehzade Numan
Orhan Çelebi
Osman Bayezid Osmanoğlu
Osman Fuat Osmanoğlu
Savcı Bey
Süleyman Paşa (Orhan Gazi’nin oğlu)
Süleyman Selim Efendi
Süleyman Çelebi (emir)
Şehzade Yahya
Yakup Çelebi
Yusuf İzzeddin Efendi
Ömer Faruk Osmanoğlu
Ömer Hilmi Efendi
Şehzade İbrahim
İbrahim Tevfik Efendi
İsa Çelebi
Şehzade Şehenşah
Şehzade Abdullah (I. Süleyman’ın oğlu)
Şehzade Korkut

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.