Şerife Bacı Belgeseli Etkinlikleri

1.Etkinlik


Dinlediğiniz etkinlikte yer alan önemli anları not alarak bunu yapabilirsiniz.

2.Etkinlik


kağnı
Anlamı: Öküz arabası
Cümlem: Kadınlar kağnılar yardımıyla cephane taşıyordu.

cephe
Anlamı:Savaş alanı
Cümlem: Cephelerde toplar gümbürdüyordu.

han
Anlamı: Yolcuların konaklamaları için yol üzerlerinde yapılan yapı
Cümlem: Yol üzerindeki bir handa konaklamaya karar verdiler.

istikbal
Anlamı: Bir kişi veya bir milletin geleceği
Cümlem: İstikbali söz konusu olunca çalışmaya karar verdi.

fedakar
Anlamı: Özverili
Cümlem: Fedakar baba ailesi için çok çalıştı

istiklal
Anlamı: Bağımsızlık
Cümlem: İstiklalin sembolü bayrağımızdır.

3.Etkinlik


1. Kastamonu’nun Kurtuluş Savaşı’ndaki önemi nedir?
Ordunun ihtiyaç ve isteklerinin karşılandığı önemli bir ikmal yeridir.

2. Kurtuluş Savaşı’nda cephane taşıyan kadınları yolda ne gibi tehlikeler bekliyormuş?
Eşkıyalar çokmuş. Dondurucu soğuk ve vahşi hayvanlardan diğer tehlikelerdendir.

3. Halime Çavuş, savaşa katılabilmek için ne yapmıştır?
Saçlarını kestirmiş ve erkek gibi giyinmiştir.

4. Kastamonu’dan sonra İstiklal Yolu’nun en zor aşaması neresidir?
Ilgaz dağları aşılması güç bir yerdir.

5. Kurtuluş Savaşı’nda kadınlar ne gibi fedakârlıklar yapmışlardır?
Cepheye ihtiyaçları taşımak için yollara düşmüşlerdir. Hatta bir çoğu bu uğurda can vermiştir.

6. 15 Temmuz gecesi kadınlar ülkemizi korumak için neler yapmışlardır?
Her birey gibi sokağa çıkarak darbenin olmasını engellemişlerdir.

4.Etkinlik


Arkadaşlarınıza izlediklerinizin bir özetini anlatabilirsiniz.

5.Etkinlik


KONU: Milli mücadele sırasındaki kadınlarımızın kahramanlıkları
ANA FİKİR: Milli mücadelenin kazanılmasında kadınlarımızın önemli rol oynadığı

6.Etkinlik


Bir sunum hazırlamanız gerekiyor.

7.Etkinlik


İlk resimde Şerife Bacı heykeli görülüyor.
İkinci resimde cepheye cephane taşıyan kadın görülüyor.
Üçüncü resimde Kastamonu Şehri’nin bir bölümü görülüyor.
Dördüncü resim ise İstiklal madalyasını gösteriyor.