Ses Kirliliği

Çevremizde pek çok ses duyarız. Otomobillerin korna sesleri, öten kuşların sesi, radyodan gelen müziğin sesi, inşaatlarda meydana gelen sesler ve birçok buna benzer ses. Zaman zaman etrafımızda duyduğumuz bu seslerden rahatsızlık duyarız. Sizce hangi durumlarda bu sesler bizleri rahatsız eder?

Örneğin bir okuldaki sınıfta bulunan öğrencilerin hepsinin aynı anda konuşmasıyla oluşan uğultu, televizyon ve müzik aletinden çıkan yüksek şiddetli sesler, trafikteki otomobil ve kamyon gibi taşıtların hoşa gitmeyen sesleri, rahatsız edici sesler ses kirliliğine neden olur. Bu nedenle çevremizde ve doğamızda istenmeyen bir durum söz konusu olur.

İstenmeyen ve insanı rahatsız eden seslere ses kirliliği, diğer bir tanımla gürültü adı verilir.

Bir okulda eğitim gören öğrencilerin bulunduğu sınıfta iyi bir ders işleyişi için öğretmen dersi anlatırken sınıfın sessiz olması gerekir. Ders aralarında ve teneffüs saatlerinde ise bu kural tamamen bozularak sınıfları bir gürültü kaplar. Tıpkı okullar gibi sessizliğin önemli olduğu bir yer vardır ki oda hastanelerdir. Hastanelerde yüksek sesle konuşulması ses kirliliğine neden olur.

gürültü

Trafikte bulunan araçlar, bu araçların kornoları, sokaklardaki seyyar satıcılar, bakım ve onarım çalışmaları çevrede gürültüye neden olur.

Gördüğünüz gibi farklı mekanlarda ve farklı zamanlarda ses kirliliği yoğunluğu değişebilmektedir. Trafikteki sürücülerin düşüncesizce korna çalması, düğün salonu, fabrika ve sanayi kuruluşları gibi yerlerden çıkan rahatsız edici sesler gürültüye neden olmaktadır. Evlerimizde müzik aletlerinin sesinin fazla açılması, zamansız bir şekilde elektrik süpürgesinin çalıştırılması ve yapılan bakım, onarım işleri de gürültüye neden olur.

Ses kirliliği insan ve çevre sağlığını nasıl etkiler?

Oluşan ses kirliliği ve gürültü insan üzerinde birçok olumsuz etkiyi beraberinde getirir.

Gürültülü bir ortamda kitap okumak, ders çalışmak anlamayı zorlaştırır.
Gürültülü ortamlar sinirlilik, uykusuzluk, dikkat dağınıklığı gibi sorunlara neden olur.
Yüksek şiddetteki sesler kulak zarını zedeleyerek işitme bozukluklarına yol açar.
Uzun süre gürültülü ortamlarda bulunan insanlarda işitme kaybı meydana gelebilir.
İş yerlerinde meydana gelen gürültü çalışma verimliliğini düşürür.
Yüksek sesle çalışan araçlar uygun zamanda kullanılmadığında (örn:sabah erken saatlerde) çevredeki insanları rahatsız eder.
Uzun süre gürültülü ortamda çalışanlar baş ve mide ağrısı, solunum hızında ve kalp atış hızında artma gibi sağlık sorunları ile karşılaşabilmektedir.

sesin insandaki etkisi

Ses kirliliği olan bir ortam insanın verimli çalışmasına engel olur.

Ses kirliliğinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini ve bunları azaltmak için alınması gereken önlemleri araştıralım. Araştırma sonuçlarımızdan yararlanarak ses kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretelim.

Yukarıdaki maddelerde de okuduğumuz gibi ses kirliliği insan ve çevre üzerinde doğrudan etkilidir. Meydana gelen gürültü çevrede bulunan insanları rahatsız ettiği gibi insanların verimli çalışmasına da engel olur.

Yüksek sesin bulunduğu ortamlarda fazla kalan kişilerde türlü sağlık sorunları da meydana gelebilmektedir. Özellikle öğrenciler ve çalışan kişilerin derslerine ve işine verimli bir şekilde odaklanmasında en büyük engel gürültüdür.

Ses kirliliğinin önlenmesi için sınıfımızda ve iş yerlerinde türlü kurallar vardır. Örneğin okulda ders anlatılırken öğrenciler dikkatli ve sessiz bir şekilde öğretmeni dinlerler. Bu şekilde ses kirliliği önüne geçilebilmektedir.

Çevremizde bulunan çeşitli ses kirliliği kaynaklarını da zamanlı bir şekilde ortadan kaldırabiliriz. Örneğin sabah erken saatlerde iş makinalarının yerleşim yerlerinde çalışması yasaklanarak bu soruna bir nevi çözüm getirilmiştir.

Ses kirliliği çevreyi de olumsuz etkiler. Çevredeki yapılar, yüksek ses şiddetinden zarar görebilir. Büyük patlamalarda çıkan yüksek şiddetteki sesin etkisiyle çevredeki binaların camları kırılabilir.

İnsan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle ses kirliliğinin önlenmesi gerekir. Ses kirliliğini azaltmak için ne gibi önelemler alınmalıdır. Bir birey olarak bizler ses kirliliğine karşı neler yapabiliriz?

  • Havaalanı, otogar, endüstri ve sanayi bölgeleri gibi gürültülü mekanlar yerleşim bölgelerinden uzak yerlere kurulmalıdır.
  • Motorlu taşıtlar gereksiz korna çalmamalıdır. Ulaşım araçlarının çıkardığı sesi azaltmak için gerekli filtrelemeler yapılmalıdır.
  • İş yerlerinde çalışanların maruz kalacağı gürültü seviyesi en az seviyeye indirilmelidir.
  • Evlerde radyonun, televizyonun ve müzik aletlerinin sesleri rahatsızlık verecek seviyede olmamalıdır.
  • Binaların ses yalıtımı iyi yapılmalı, başka bir ifadeyle ses geçişini engellemek için duvarlar köpük, elyaf, cam yünü gibi yalıtım maddeleriyle kaplanmalıdır.

Ses kirliliğini azaltmak için bireysel olarak üzerimize düşen görevler şunlardır;

  1. Evimizdeki televizyonun, radyonun ve müzik aletlerinin sesini duyabileceğimiz kadar açmalıyız.
  2. Okul, sinema, otobüs gibi kalabalık ortamlarda başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmamalıyız.
  3. Tamirat, bakım ve onarım işlerini sabah erken ve akşam geç saatlerde yaptırmamalıyız.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.