Sesin İşitmedeki Rolü

Kulağımızın büyük yada küçük olması bizim daha iyi veya daha zor duyacağımız anlamına gelmemektedir. Arkadaşımızın kulağı bizimkinden büyük olabilir ama bu durum onun bizden daha iyi duyduğu anlamına gelmez.

Bulunduğumuz odada çalışmakta olan televizyondan çıkan ses çok az güç kaybederek kulağımıza ulaşmaktadır. Bu şekilde televizyonun sesini rahatça duyabiliriz. Fakat televizyondan uzaklaştıkça sesin azaldığını hissederiz hatta duymakta zorluk çekmeye başlarız. Bunun asıl sebebi kaynaktan uzaklaştıkça sesin güç kaybetmesindendir.

Aynı ses kaynağının üretmiş olduğu sesin farklı uzaklıklardan başka şekilde duyulmasını sağlayan özelliğe sesin şiddeti adı verilir.

Sesin şiddeti ne kadar yüksek olursa o kadar fazla duyarız ancak sesin şiddeti düştükçe duymakta güçlük çeker ve sesini duymak istediğimiz cisme doğru ilerleriz. Örneğin bir arının vızıltısı ile bir köpeğin havlaması aynı ses şiddetinde değildir.

9002_1

Bir uçağın çıkarmış olduğu ses oldukça yüksektir ve yapay bir sestir. Uçağın içerisindeyken bu sesi fazlasıyla duyabiliriz fakat yeryüzündeyken uçağın sesini daha da az duymaktayız. Bu durum da sesin şiddetiyle alakalıdır.

Müzik aletlerinden çıkan tüm sesler, taşıtların çıkarmış olduğu sesler, hoparlörün, radyonun yada televizyonun çıkarmış olduğu seslerin hepsi yapay seslerdir. Yapay sesleri üreten varlıklara da yapay ses kaynakları adı verilir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.