Sevmek Mutluluktur Etkinlikleri

1.Etkinlik


hınç
Tahminim: Öç almak istemek
Anlamı: Öç alma duygusu
Cümlem: İçimdeki hınç hiçbir zaman geçmedi.

kin
Tahminim: Öfke duymak
Anlamı: Birinden öç almak istemek
Cümlem: İçindeki kin onu yedi bitirdi.

dürüstlük
Tahminim: Doğru olmak
Anlamı: Doğru davranmak
Cümlem: Dürüstlük onun bir kişilik özelliğidir.

bağlılık
Tahminim: Sadık kalma
Anlamı: Bağlı olmak durumu
Cümlem: Ona içten bir bağlılık duyuyordu.

2.Etkinlik


1.İnsanları sevmemiz gerektiğini ve gönülden yaklaşmamızı söylüyor.
2.Sevgiyle yaklaştığımızda onlarında doğru yolu bulacağını söylüyor.
3.Dostlarımıza iyi davranarak onlarla iyi geçinmemiz gerektiğini savunuyor.

3.Etkinlik


Gerçek: insan, kötülük, sevgiyle, bağlılığı, nefreti, kötülük, dostluk, üzülür, mutlu.

Mecaz: doğan, silemez, götürürsün, süpürürsün, kırdım.

4.Etkinlik


Hayatın dostluk ve arkadaşlık ile daha güzel olduğunu düşündürüyor.

5.Etkinlik


İyi ve uyumlu olarak hayatın sürdürülebileceğini anlatan bir deyimdir.

6.Etkinlik


(1) Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna konur.
(2) Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur.
(3) Alay ve küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır.

(3) Adam, akıllı (!) olduğunu söylüyor.

(2) Çatma, kurban olayım, çehrene ey nazlı hilâl!

(1) Üzülür için için!

b.

-Susun artık!
-Fatih artık kes şunu!…
-Ey Türk Milleti!

7.Etkinlik


Bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.

8.Etkinlik


b.
Ben olsam ikisini bir araya getirerek onlara yanlışlarını söyler aralarını buluverirdim.

c.
Beyaz sarı ve mavi şapkaları tercih ederdim.