Şeyh sadi şirazi kimdir

şeyh Sadi şirazi nin doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Anlatılan tarihler arasında önemli farklar bulunmaktadır. Buna göre doğum tarihi 1193-1213 yılları arasına denk gelmektedir.

Şeyh sadi şirazi İslam dünyasının büyük şair ve yazarlarından bir tanesidir. Eserleri, en meşhur İslam klasikleri arasında yer almaktadır. Asırlardan bu yana hala ilgi görmeye devam etmektedir.

Risale-i Nurd’a, “Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın caddesinden hariç ve onun arkasından gitmeyen, muhaldir ki, hakiki envar-ı hakikate vasıl olabilsin” (Mektubat, s. 436) gibi veciz sözlerinden alıntılar bulunmaktadır.

Sadi, eserlerini manzum diğer adıyla ölçülü yazı – şiir ve nesir yani düz yazı olarak iki şekilde kaleme almıştır. Eserlerinin toplamı yirmiyi geçmektedir. Bostan, Gülistan, Akl u Aşk, Takrîr-i Dibace, Nasihatü’l-Mülûk ve Havatim eserlerinden bazılarıdır. Eserleri ölümünden sonra Bisütun adı altında külliyat olarak bir araya toplanmıştır.

100372909_3a210b36e6ef243b97ac69fdc625ef72

Şeyh Sadi’nin Bostan adlı eseri ahlak, terbiye, tevazu, mertlik, adalet, ihsan, rıza, kanaat, şükür, tövbe gibi konuların işlendiği on bölümden oluşmaktadır. Eser hikaye ve menkıbelerle zenginleştirilmeye çalışılmıştır. Bu esere bir çok kişi tarafından şerh yazılmıştır. Eserde, hükümdarlar övülmekten daha çok hakka, adalete ve doğruluğa davet edilmektedir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.