Şeyh said isyanı hakkında bilgi

Bu yazımızda sizlere Cumhuriyet kurulduktan sonra yeni yönetime karşı çıkan ayaklanmalardan biri olan Şeyh Sait isyanından bahsedeceğiz.
13 Şubat 1925 yılında isyanın temel nedeni laik devrime karşı çıkan bir ayaklanmadır. İsyan Musul için yapılan Türk -İngiliz görüşmelerinin ne kritik döneminde çıkmıştır. Bundan dolayı isyanın çıkmasında İngiltere’nin rolü olduğuna inanılmaktadır.
İsyan Diyarbakır’ın Piran köyünde başlamış ve oradan da Elazığ ve Diyarbakır’ın tamamına yayılmıştır. Şeyh Sait isyanı ordu tarafından kısa sürede bastırılmıştır.

İsyana karşı alınan önlemle şunlardır;

Takriri Sükun Kanunu (Huzurun sağlanması kanunu) çıkarılır.
Takriri Sükun Kanunu tüm ülke genelinde uygulanır
İsmet Paşa başbakanlığa getirilir.
Daha önce çıkarılan Vatana İhanet Yasası’na gerici faaliyetleri önlemeye yönelik değişiklikler yapılır.
Kısmı seferberlik ilan edilmiştir.
Şeyh Sait ve yakın arkadaşları idam edilmiştir.
Basına sansür yasağı konmuştur.
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası bu duruma tepki tepki gösterir. Bu yüzden parti, Şeyh Sait isyanıyla ilgili görülerek önce şubeleri kapatılmaya başlanır daha sonra partinin merkezi de kapatılır.
İstiklal Mahkemeleri yeniden çalışmaya başlar.

Bu isyanın en önemli özelliği; Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmaya yönelik yapılan ilk isyan olmasıdır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.