Ödeviniz mi var?

Aramak istediğiniz ödevi lütfen yazınız

Sınav kaygısı hakkında bilgi

Öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygıya sınav kaygısı adı verilir.Bireyin sınava yüklediği anlamlar, sınavla ilgili zihinde oluşturulan imaj, sınav sonrası yapılacak olan konuşmalar ve sınav sonrası elde edilecek kazanımlara verilen önem sınav kaygısı oluşumu üzerinde oldukça etkilidir.

Huzursuzluk, endişe, tedirginlik, sıkıntı, başarısızlık korkusu, çalışmaya isteksizlik, mide bulantısı, taşikardi, titreme, ağız kuruluğu, iç sıkıntısı, terleme, uyku düzeninde bozukluklar, karın ağrıları vs. bedensel yakınmalar, dikkat ve konsantrasyonda bozulma, kendine güvende azalma, yetersiz ve değersiz görme sınav kaygısının sık görülen belirtileridir.

Ders çalışmayı erteleme, sınav ve hazırlığı hakkında konuşmayı reddetme, soru sorulmasından rahatsız olma dikkat dağınıklığı, odaklanamama ve fiziki olarak kendini hasta hissetme gibi durumlar yaşayan kişinin sınav kaygısı yaşadığı söylenebilir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.