Siyasi mücadelelerin ticari ilişkilere etkisi

Sosyal yaşamda siyasi mücadelelere sıkça rastlarız. Ancak bu mücadeleler kimi zaman ticari ilişkilere yansımaktadır. Özellikle iki ülke arasındaki siyasi bağı inceleyecek olursak bunu çok açık bir şekilde görebiliriz. Örneğin ülkemiz ve İsrail arasındaki siyasi mücadele ticaretimizi oldukça etkilemiştir.

Geçmişte yaşanan bir olay nedeniyle iki ülke arasındaki siyasi ilişkiler gerilmiş bu nedenle her iki tarafta birbirlerine ticari yaptırımlar getirmiştir. Gördüğünüz gibi siyasi iradeler kendi aralarındaki anlaşmazlıkları ticari faaliyetlere yansıtmışlardır.

Bunu kendi arkadaşlarımız ile aramızda var olan diyaloglarda değerlendirebiliriz. Örneğin bir sınıfta başkanlık seçimi öncesinde birçok aday ortaya çıkar. Öğrencilerin bir bölümü bir arkadaşlarını diğer bölümü ise başka bir arkadaşlarını desteklerler. Aslında bu küçük çaplı bir siyasi mücadeleyi ortaya çıkarır. Daha sonra sınıfta guruplaşmalar ortaya çıkar ve öğrenciler birbirlerini rakip gibi görürler. İşte sınıf içindeki siyasi bir olayın öğrencilerin ilişkilerine yansıması bu şekilde değerlendirilebilir.

Uluslararası değerlendirecek olursak ülkeler arasındaki siyasi mücadeleler ülkelerin birbiriyle imzaladığı ticari antlaşmaların durmasına neden olduğu gibi olumsuz etkileri de ortaya çıkarır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.