Sizce, egemenliğin Türk milletinde olmasının demokrasi açısından önemi nedir?

Sizce, egemenliğin Türk milletinde olmasının demokrasi açısından önemi nedir? Türk milleti egemenliğini nasıl kullanır? Sizce, yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin Türk milleti adına kullanılmasının demokratik
yönetim açısından önemi nedir? Sizce, yukarıdaki Anayasa maddelerinin Türk demokrasisi açısından önemi nedir? Cumhurbaşkanının ve milletvekillerinin görevlerine belirli bir süre için, seçilerek gelmelerinin demokrasi açısından önemi nedir?

Sizce, egemenliğin Türk milletinde olmasının demokrasi açısından önemi nedir?

Demokrasinin temeli zaten egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olmasıdır. Bu nedenle Türk milletinin demokrasiyi işletebilmesi ve uygulayabilmesi için egemenlik halkın olmalıdır. Bu nedenle önem taşır.

Türk milleti egemenliğini nasıl kullanır?

Türk milleti egemenliğini seçimlerde oy kullanarak kendisine bir temsilci seçerek kullanır. Siyasi partileri kendi fikirlerine göre tercih eder ve bu şekilde egemenliğini kullanmış olur. Böylece mecliste kendisini temsil eden isimleri destekler.

Sizce, yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin Türk milleti adına kullanılmasının demokratik yönetim açısından önemi nedir?

Toplumdaki bireylerin her biri bu yetkileri kendi başına kullanamaz. Bu ülkede siyasi karışıklığa neden olur. Bu nedenle yasama yetkimiz seçtiğimiz meclis çalışanları tarafından, yürütme yetkimiz bakanlar kurulu ve cumhurbaşkanı tarafından, yargı ise bağımsız mahkemelerce kullanılır. Bu kargaşayı önlemek ve güçler ayrılığı için önemlidir.

Sizce, yukarıdaki Anayasa maddelerinin Türk demokrasisi açısından önemi nedir?

Okumuş olduğum anayasa maddeleri güçler ayrılığını benimsemiştir. Yani yürütme, yargı ve yasama farklı kurumlarca yönetilmektedir. Ancak hepsinde ortak olan halk temsilcileri tarafından bu uygulayıcılar seçilmektedir. Bu nedenle türk demokrasisi için önemlidir.

Cumhurbaşkanının ve milletvekillerinin görevlerine belirli bir süre için, seçilerek gelmelerinin demokrasi açısından önemi nedir?

Beklentilerin karşılanmadığında ve halk yenilik istediğinde yeniden temsilci seçme hakkı için seçimler yapılır. Bu demokrasinin en güzel yanıdır. Belirli zaman aralıkları ile temsilcilerimizi ya destekleriz yada değiştirmek için oy kullanırız.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.