Ödeviniz mi var?

Aramak istediğiniz ödevi lütfen yazınız

Sizce İslamda dini sorumluluğun ön şartı niçin akıl sahibi olmaktır?

Dinimiz islama göre Allah’a karşı sorumlu olmak ve dini vecibeleri yerine getirmemiz için akıl sahibi olmamız gerekir. Çünkü İslamiyete göre dini ibadetler ancak aklı yerinde, sağlıklı bireyler üzerine farz kılınmıştır. Bu nedenle çocukların ibadet yapması gerekmez.

Ancak ne zaman çocuk Allah’ı, bir yaratan olduğunu ve islamiyeti idrak etmeye başlar o zaman dini sorumlulukları başlar. Bu nedenle akıl sahibi olmak dini sorumlulukların ön şartıdır. Akli dengesi yerinde olmayan biri bu nedenle Allah’a karşı sorumlu tutulmaz. Çünkü o kişi bir yaratan olduğunu, nasıl ibadet etmesi gerektiğini, doğru ve yanlışı bilemez. Bu nedenle yapmış olduğu hareketlerden dolayı günaha girmez.

İslamiyete göre insanın doğru ve yanlışı bilmesi, kavrayabilmesi ve hayatında bunları uygulaması gerekir. Ancak bu şekilde dini sorumlulukları yerine getirebilir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.