Sizce sanayi inkılabı insanlık açısından hangi olumsuz gelişmeye neden olmuş olabilir neden?

Sanayi inkılabı ülke ekonomilerinin kalkınmasında önemli rol oynamıştır. Ancak insanlık açısından bazı olumsuz gelişmelere de neden olmuştur. Sanayi inkılabının insanlık açısından olumsuz gelişmelerini bu yazımızda detaylıca inceleyelim.

Sanayi inkılabı ile insanların bir arada yaşamaları sağlanmıştır. Nüfus yoğunluğu sanayinin geliştiği ve iş istihdamının sağlandığı yerlerin oluşmasına neden olmuştur. Buda bir takım sorunlara sebep vermiştir. Maddeler halinde sıralayacak olursak;

  • Toplumsal yaşam nedeniyle insan ihtiyaçlarında artış olmuştur.
  • Artan nüfus yoğunluğu suç oranının artmasına neden olmuştur.
  • Köylerden kente göç başlamış ve gecekondulaşma görülmüştür.
  • Kırsal kesimlerin göç vermesi nedeniyle tarımsal faaliyetlerde azalmalar görülmüştür.
  • Sanayi kuruluşlarının imarı için doğa ve tarım alanları yok edilmiştir.
  • Sanayinin artması ile doğa ve çevre kirliliği aşırı derecede artmıştır.
  • Sanayi ürünleri insan sağlığını olumsuz yönde etkilemiştir.
  • Sanayi sektöründe çalışan insanların sağlık sorunlarında artış gözlenmiştir.

 

Sanayi inkılabı bunun gibi birçok sorunu beraberinde getirmiştir. İnsan sağlığı ve insanların sosyal hayatlarında azalma bu sorunların en başında gelmiştir. Sanayi inkılabının insanlık açısından olumsuz yönlerine eklemek istediklerinizi yorum yaparak ekleyebilirsiniz.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.