Sizce ülkemizde askerlik neden vatan borcu olarak düşünülmektedir?

Ülkemizde askerlik kutsal bir görev olarak kabul edildiği gibi vatanımıza ödememiz gereken bir borç olarak kabul edilir. Sağlık açısından askerliğe elverişli her birey askerlik hizmetini yapmakla mükelleftir. Bu yasal bir zorunluluk olmasından ziyade Anadolu’da halk arasında bir mertebe olarak görülür.

Örneğin askere gidip gelmemiş birisinin evlenmesi uygun görülmez ve toplumdaki saygın yerini alamaz.

Her birey vatanını herşeyden çok sevdiği için askerlik hizmetini bir borç olarak görür. Bu nedenle askere gidecek kimseler düğün gibi eğlenceler ve şenliklerle askere gönderilir. Ayrıca dini inanışlarımız gereği askerlik görevimizi yaparken hayatımız kaybetmemiz durumunda şehit olacağımızı bildiğimiz için bu duyguyla gururla gideriz. Çünkü bizler vatanımızı her şeyden çok sever, onun için daima hazır olarak bekleriz.

Bir erkek için vatanının sınırlarını beklemek, düşmana karşı hazır olmak kadar gurur verici birşey olamaz. Bu nedenle ülkemizde askerli hizmeti bir vatan borcu olarak görülür.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.