Size göre Orta Asya'daki Türklerin tümü konargöçer bir hayat mı sürüyorlardı?

Bildiğiniz gibi eski çağlarda Türkler göçebe bir yaşam tarzı sürüyorlardı. Hayvancılığa dayalı bir ekonomileri olan Türkler sürekli yeni otlaklara giderek orada hayvanlarını otlatıyorlardı. Türklerin tümü bu nedenle konargöçer bir hayat sürüyordu.

Buldukları yeşil alanlarda çadırlarını kurarak burada hayvanlarını otlatıyor uzun süreler buralarda kalıyorlardı. Bir yerde kalmalarının en önemli şartı bölgenin kar almaması, güneş görmesi ve yeşil otlaklarının olmasıydı. Bölgedeki su kaynakları ve don olayının olmaması ise en çok dikkat edilen nedenlerdi. Çünkü iyi kötü tarımcılık ile uğraştıkları da düşünülmektedir.

Don olayına dikkat etmelerinin nedeni otlakların dondan kurumasının tehlikesi ve su kaynaklarının donarak hayvanlara zarar vermesiydi. Böyle bir durum ile karşılaşıldığında Türkler yeni bölgelere göç eder ve orada çadırlarını kurarak yeni bir başlangıç yaparlardı.

Türkleri konargöçer bir hayata zorlayan ekonomilerinin sadece hayvancılığa dayalı olmasıydı.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.