Sokullu Mehmet Paşa hayatı

Sokullu Mehmet paşa 1505-1579 yılları arasında yaşamış dönemin tanınmış Osmanlı büyük veziridir. Devrişme memurları tarafından ailesinden alınarak Edirne sarayına getirilerek burada Müslüman oldu ve Mehmet adını aldı. Burada eğitim ve öğretim görmüştür.

İstanbul’ a getirilerek Enderun’ a alındı. Rikadbar, silahtar ve büyük kapıcıbaşı olarak görev yaptı. Kanuni Sultan Süleyman, onu yakından tanıyarak çalışmaları herkes tarafından çok beğenildi. Barbaros Hayrettin Paşanın ölümünden sonra kaptanı deryalığa getirildi. İki yıl kadar tershane de görev yaptı.

1549’ da Rumeli beyler beyliğine atanarak Erdel’e yaptığı seferlerde 12 kale ele geçirdi. Çok başarılı olduğu için üçüncü vezir olarak divana girdi. 1561 yılında ikinci vezirliğe getirildi. Dört yılda bu şekilde görev yaptı. Daha sonra 1565 yılında Büyük vezir olarak atandı.

II. Selim Sokullu Mehmet Paşa yı büyük vezirlikte bıraktı. Onun değerini ve kendisine duyulan güveni anladı. Sokullu, Asya’ daki Türk devletleriyle iyi ilişkiler kurmak istedi. Bunun için de Don ve Volga ırmakları arasında bir kanal açmayı düşündü. Bu kanalı açmasının amacı, Karadeniz ile Hazar gölü arasındaki bağlantı sağlanacak ve Türk donanması Hazar gölüne kadar rahat şekilde gidebilecekti. Bu şekilde Rusya İran’ a karşı daha güçlü olacaktı.

Sokullu Mehmed Paşa

Sokullu Mehmet Paşa III. Murat döneminde de büyük vezirlik görevinde kaldı. İrana sefer açılmasını engelleyemedi. Savaş çok uzun sürdü.

III. Murat zamanında, Sokullu’ nun devlet yönetiminde sözü eskisi gibi geçmez oldu. Bu yüzden görevden uzaklaştırıldı. Derviş kıyafetinde bir adam tarafından hançerlenerek öldürüldü. İstanbul’da biri Kadırga’da olmak üzere diğeri ise Azapkapısı’nda olmak üzere iki cami yaptırdı. Bunlardan başka hayır eserleri de bulunmaktadır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.