Son osmanlı mebusan meclisinde alınan kararlar

Bu yazımızda son Osmanlı Mebusan Meclisinde alınan kararlar hakkında bilgi vereceğiz. Osmanlı Devleti’nin son meclis toplanması olan Mebusan Meclisi, Temsil Heyeti yani halkın baskısıyla toplanmıştır. Toplanmasını sağlayan gelişmeler ise; Erzurum ve Sivas Kongreleri ile Amasya Görüşmeleridir.

Mebusan Meclisi’nde alınan kararlar ise şöyledir;
Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada işgal altında olmayan ve Osmanlı Devleti’nin İslam çoğunluğu olan topraklar bölünmez bir bütündür.

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması sırasında işgal altında olan ve Arapların çoğunlukta olduğu yerlerin geleceğini bölge halkının oyu belirleyecektir.

Mondros Ateşkes Antlaşması sırasında Osmanlı Devleti sınırları dışında kalan Kars, Ardahan ve Batum için gerekirse halk oylaması yapılabilir.

Batı Trakya’nın hukuki durumunu orada yaşayanların özgür iradesi belirlemelidir. Bu karar bölgede Türk çoğunluğundan emin olunduğu için bu şekilde alınmıştır.

Güvenlik sağlandığı takdirde boğazlar dünya ticaretine açık tutulacaktır. Geçiş şartları ,ilgili devletlerle görüşülerek saptanabilir.

Azınlık hakları komşu ülkelerde yaşayan Müslümanlara tanınan haklara eşit olacaktır. Azınlıkların iç işlerimize karışmasını engellemek işçin sınırlamalar getirilmiştir.

Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır. Borçlarımızın ödenmesi de bu ilkelere aykırı olmayacaktır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.