sosyal alanda yapılan inkılaplardan hafta sonu tatili değişikliği neden yapılmıştır

Atatürk devrimleri zamanında sosyal alanda birçok inkılap yapılmıştır. Bunlardan birisi de Cuma günü olan resmi tatilin Pazar gününe alınmasıdır. Peki neden hafta sonu tatili değişikliğine gerek duyuldu.

Yapılan inkılapların her birinin ortak noktası batılı ve çağdaş medeniyetlere ayak uydurmaktır. Bu nedenle uyum sürecinde birçok değişiklik yapılmıştır. Normalde Cuma günleri olan resmi tatil nedeniyle dış ülkeler ile olan ticaretimiz önemli sekteye uğruyordu.

Diğer ülkelerde Cuma günleri iş günü olup bizim ise tatildi. Bu nedenle ticari ilişkilerin yürütülmesinde sıkıntılar yaşanıyordu. Aynı şekilde bizler Pazar günü çalışırken onlar tatil yapıyordu. Böylece haftada iki gün iş görüşmeleri kesiliyordu.

Atatürk ticaretimizin gelişmesi ve ülke ekonomisinin ilerlemesi için 1935 yılında hafta sonu tatilini Pazara aldırdı. Bugün Pazar günleri tatil yapmamızın nedeni budur. Sosyal alanda yapılan diğer inkılaplar ise şöyledir;

1)Tekke ve Zaviyelerin kapatılması 30 Kasım 1925
2)Kılık- kıyafetin düzenlenmesi – 25 Kasım 1925
-Bu kanunla fes yerine şapka giyilmesi kabul edildi.
-1934’de dini kıyafetlerin giyilmesi ile ilgili kanun kabul edildi.
-Kadınların kıyafetleri ile ilgili herhangi bir kanun çıkarılmadı.
3)Soyadı Kanunun Kabulü – 21 Haziran 1934
-Nüfus işleri, tapu, alım-satım ve miras işlerinde kolaylık sağlandı.
-Aynı yıl çıkarılan bir başka yasayla ağa, paşa, bey, hacı, hoca vs. gibi unvanlar kaldırıldı.
-24 Kasım 1934’te M. Kemal’e Atatürk soyadı verildi.
4)Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişiklik Yapılması
-Uluslar arası ekonomik işlerde uyum sağlamak için çıkarıldı.
-Hafta sonu tatili Cuma’dan Pazara alındı – 1935

Sosyal alanda yapılan inkılapların amaçları

  1. Batılı devletler ile uyum sağlamak
  2. Toplum ve devlette laik bir sistemin sağlanması
  3. Dil, din, ırk gibi nedenlerden olan ayrışımları ortadan kaldırmak
  4. Ekonomik ilişkileri diğer devletlerle uygun hale getirmek

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.