Sosyal bilgiler dersinin amaçları nelerdir?

Okulda gördüğümüz sosyal bilgiler dersi aslında tamamen insanı yaşamayı amaçlar. Bu yazımızda sosyal bilgiler dersinin amaçlarını inceleyeceğiz. Bu ders bize çevremizi, doğayı, yaşamayı, yeni şeyleri görmeyi öğretir. Sosyal bilgiler dersinin amaçlarını maddeler halinde sıralayalım;

  • Çocuklara çevresini, ülkesini ve doğayı tanımayı öğretmek
  • Ülkesindeki ve etrafındaki yönetim biçimlerini öğretir.
  • Hayatımızda haritalardan nasıl faydalanacağımızı öğretir
  • Toplum içerisinde sosyal ilişkiler kurmayı öğretir.
  • Bireylerin ailesine, vatanına, milletine ve kültürüne bağlı olarak yetişmesini sağlar.
  • Bu ders vatan sevgisi, bayrak sevgisi, askerine orduya ve insanlığa saygı, sevgi öğretir
  • Ulusumuzun çok büyük coğrafyalarda yayılmış halde olduğunu benimsetir.
  • Bu ders bireylere sorumluluk almayı öğreterek yardımlaşmaya teşvik eder.

Atatürkün sosyal bilgilere verdiği önem

Atatürk Sosyal bilgilere çok önem vermiştir. Önem verdiğinin en güzel örneği ise Türk Dil kurumunu kurması, Türk Tarih Kurumunu açması ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesini kurmuştur.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.