Soyadı kanunu hangi atatürk ilkesi içinde yer alır

Bu yazımızda sizlere Soyadı kanunu hangi Atatürk ilkesi içinde yer alır sorusuna cevap veren yazımızı paylaşacağız. Soyadı kanunu; mülkiyet, askerlik, ticaret ve evlilik gibi alanlarda karışıklığı önlemek ve bey,efendi paşa gibi unvanları ortadan kaldırıp eşitliği sağlamak adına çıkarılan bir kanundur. Bu yüzden de Soyadı Kanunu Atatürk ilkelerinden Halkçılık ilkesi içinde yer alır.

Halkçılığın tanımını yapacak olursak; bir ulusun içinde yer alan çeşitli meslek ve grupların yararına bir siyaset izlenmesine halkçılık adı verilir.Halkçılık bu açıdan Teşkilat-ı Esasi yani anayasanın temelini oluşturur. Milliyetçilik ilkesiyle yakından ilişkili olan Halkçılık siyasal boyuttan , toplumsal dayanışma bilincine dönüştürülmüştür.

Halkçılık ilkesiyle; eşitlik anlayışı ve eğitimde fırsat eşitliği, kanunların güçsüzleri koruması, ayrıcalıklara son veren düzenlemeler sayesinde ulus olma bilinci aşılanmış , geniş kitlelerin ekonomik durumları düzeltilmeye çalışılmıştır.

Halkçılık ilkesine bağlı olarak Soyadı Kanunu, Medeni Kanun’un kabulü, Kılık-Kıyafet Kanunu bu ilkenin içinde yer alır. Ekonomik alanda ise Aşar vergisinin kaldırılması, Devletçilik uygulamalarının, sosyal devlet anlayışının geliştirilmesi ile ilgili gelişmeler sayılabilir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.