Ödeviniz mi var?

Aramak istediğiniz ödevi lütfen yazınız

Soyadı kanunu ne zaman kabul edilmiştir?

Atatürk Devrimleri’ nden bir tanesi olan soyadı kanunu 21 Haziran 1934 yılında kabul edilerek 2 Temmuz 1934 günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Türk İnkılabının ulusal bir devlet oluşturma hedefi doğrultusunda hemen hemen her alanda milli kültürü geliştirme adına ve milli bir kimlik oluşturma çalışmalarına önem verilmiştir.

Bu kanuna göre her Türk vatandaşı bir soyadı alacak ve seçilen soyadı Türkçe olacaktı. Bu kanun çerçevesi içerisinde Türkiye Büyük Meclisi, 24 Kasım 1934 yılında Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya Atatürk soyadını verilmesine karar vermiştir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.