Stratejik konum nedir?

Bu yazımızda stratejik konumun ne olduğunu ve önemini bulabilirsiniz. Strateji aslında daha çok askeri bir kavram olarak bilinmektedir. Fakat günümüz dünyasında disiplinler arası ilişkilerin yoğunluğu ve sistem anlayışı stratejiden hemen hemen her alanda yararlanma imkanını sağlamaktadır.

Askeri bir kavram olarak stratejinin tanımını yapacak olursak; Düşman kuvvetlerinin niyetleri ve araçlarının bir kısmının bilindiği farz edilerek, savaşın yapıldığı arazinin durumunu dikkate alarak, askeri birliklerin ve araçların genel kullanım ve görev planını belirleyerek yapılacak hareketleri zaman içinde düzenlemekten ibaret olan savaş sanatıdır.

Askeri kuvvetlerin ekonomik biçimde kullanılmasından, yapılacak olan hareketlerin ve manevraların zaman içinde düzenlenmesine kadar her şey stratejiyle belirlenmiştir.

Askeri strateji, askeri konularda hareket şekli üretilmesi, üretilen hareket tarzları arasından seçimler yapılması ve seçilen hareket tarzının uygulanmasını içermektedir.

Politika politik hareket tarzı üretilmesi, üretilen hareket tarzları arasından seçim yapılması ve seçilen hareket tarzının uygulanmasıyla ilgilenir ve aynı zamanda stratejiye göre bir üst hareket tarzıdır.

Jeopolitik hareket tarzı ise, politikanın bu işlevi yerine getirebilmesi için gerekli yol ve yöntemi belirlemektir. Verileri değerlendirerek bilimsel zeminler oluşturur. Bir askeri stratejinin düşünce ve uygulama sınırı her çağda, asker birliklerin hareket güçlerini ve o gün kullanılan silahların etkili menzillerine bağlı olmuştur.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.