Süblimleşme nedir örneklerle açıklayınız

İlk olarak süblimleşmenin tanımını yapacak olursak katı maddeler ısıtıldığı zaman sıvı hale geçmeden direk olarak gaz haline geçmesi durumuna süblimleşme adı verilir.

Normal basınç altında bir çok kimyasal bileşikler ve elementler değişik sıcaklıklarda üç çeşit özellik gösterirler.

Bu durumlarda katı halden gaz hale geçiş için ara bir hal durumunda bulunan sıvı hal gereklidir. Burada anlatılmak istenen basınç maddenin kısmi basıncıdır ve tüm sistemin basıncı değildir.

Gereken buharlaşma basıncına belli bir sıcaklıkta sahip olan bütün katılar daima süblimleşebilir. Karbon ve arsenik gibi maddelerin üçlü noktalarının oldukça yüksek olmasıyla süblimleşmesi eriyip buharlaşmasından çok daha kolay gerçekleşir.

Bu durumu örneklendirecek olursak giysilerimizi kışlık ve yazlık olarak ayırıp belirli yerlerde saklarken güvelenmelerini önlemek için elbiselerin aralarına naftalin koyarız.

sblm

Yada tuvaletlerde kullanılan koku verici tabletler bir süre sonra azalarak yok olur. Bu durumlarda katı maddenin sıvı hale geçmeden gaz hale geçtiğini gözlemlemiş oluruz.

Her katı madde doğrudan gaz haline geçemez. Katı bir madde ısı aldığında sıvı hale geçer ve doğrudan gaz hale geçmesi oldukça zordur.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.