Sularda sertlik nasıl oluşur ve nasıl giderilir?

Bu gün sulardaki sertliğin ne olduğunu ve nasıl giderildiğini birlikte öğrenelim. Suyun içerisinde buluna bir çok iyonlar vardır. Kalsiyum ve magnezyum iyonları suda sertliğe sebep olan iyonlardır.

Bu iyonları sudan uzaklaştırmak suretiyle suyu yumuşatabiliriz. Evlerimizde kullanmış olduğumuz musluk suyunu yumuşatan cihazların çalışma şekli kalsiyum ve magnezyum iyonlarını sudan uzaklaştırmaya yöneliktir.

Bu cihazlarda suda çözülmeyen moleküllerden oluşmuş ve sodyum ile dengelenmiş negatif yüklü iyonlar bulunmaktadır. Bu dev moleküllü yapılara rezin adı verilir.

Su cihazdan geçerken bu rezin’ lerdeki negatif iyonlar sodyum yerine kalsiyumu tutarlar. Başka bir şekilde anlatacak olursak sodyum ve kalsiyum iyonları yer değiştirirler. Bu şekilde sudaki kalsiyum miktarı azalarak su yumuşamış olur.

Sertlik geçici sertlik ve kalıcı sertlik olmak üzere ikiye ayrılır. Metal iyonlarının bikarbonatlarından kaynaklanan ve ısıtıldığı zaman parçalanarak çöken sertliğe bikarbonat yada geçici sertlik adı verilir.

Metal iyonlarının sülfat, nitrat ve klorürlerinden kaynaklanan, ısıtılsa bile çökmeyen ancak kimyasal işlemlerle giderilebilen sertliğe ise kalıcı sertlik adı verilir. Geçici ve kalıcı sertliğin toplamına ise toplam sertlik yada genel sertlik adı verilir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.