Sürüsü Azalan Çoban Etkinlikleri

1.Etkinlik

Anahtar kelimelerle cümleleri tamamlayınız.

Bu çoban her sabah koyun sürüsünü yaylalara çıkarırmış.
Eline baltasını alan yaş-kuru demeden ağaç kesiyormuş.

2.Etkinlik

1.Çoban neden üzülüyormuş?
Çoban köylülerin yaş kuru demeden ağaçları kesip ormanları yok etmesine üzülüyormuş.

2. Yaşlı çınar nasıl bir çözüm önerisi getiriyor?
Çobana seslenen yaşlı çınar yok olan ormanların yerine yeniden ağaç dikilmesini ve böylece köyün kuraklıktan kurtulur önerisinde bulunuyor.

3.Etkinlik

Metinde yaşanan sorunu ve nasıl çözüldüğünü yazınız

Metinde Yaşanan Sorun: Köylüler tarafından ağaçların kesilmesi ve ormanların yok edilmesi
Çözümü: Ormanların korunması sadece kuruyan ağaçların kesilmesi ve yerine yeni fidanların dikilmesi çözümdür.

Çoban koyunlarını otlatırken kaval çalıyor.

4.Etkinlik

Ormandaki ağaçlar kesilince ne gibi olumsuzlukların ortaya çıktığını belirleyiniz ve aşağıya listeleyerek yazınız.

Yaşanan Olumsuzluklar:
-Köye yağmur yağmaz olmuş.
-Irmaklar ve dereler kurumuş.
-Koyunların otlakları kurumuş.
-Tarlalar kuraklıktan dolayı sulanamamış.
-Köylüler artık koyunları yemeye başlamışlar.

5.Etkinlik

Bildiğiniz ağaç türlerini aşağıdaki noktalı yerlere listeleyerek yazınız.

-Çınar
-Meşe
-Çam
-Gürgen
-Ardıç
-Kavak
-Ihlamur

6.Etkinlik

Bir köyde, bir aileden dede ve iki torunu 10 fidan dikmiştir. Dede 3, torununun biri ise 4 fidan dikmiştir. Diğer
torun kaç fidan dikmiştir?

Dede ve iki torunu toplamda 10 fidan dikmiş.
Dede=3 fidan dikmiş
Torun=4 fidan dikmiş
Diğer torun= 4+3=7 10-7=3 oda üç fidan dikmiştir.

7.Etkinlik

Aşağıda karışık olarak verilmiş cümleleri okuyunuz. Doğru bir şekilde sıralayınız. Oluşturduğunuz metne uygun bir başlık bulunuz.

Çam ağacının tohumları kozalakları içinde saklıdır.
İlkbaharda kozalaklar açılır.
Tohumları pervaneleriyle yere yumuşak inişler yapar.
Çok besleyici olan tohumlar kuşları, böcekleri besler
Ağaç olmak için toprağa bağlanırlar
Fakat pek azı ağaç olur.

Başlık: Çam Ağacı

8.Etkinlik

Bir fidanı hayal ediniz. Bu fidanın büyük bir ağaca dönüşmesinin aşamalarını resimleyerek anlatınız.

Çubuk şeklindeki fidanın dikilmesinden sonra büyüyüp gelişmesi bu şekildedir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.