suyun hacmi donunca niçin küçülmüyor?

Suyun hacmi enteresan bir şekilde donunca büyümektedir. Fizik kurallarına göre sıvılar donduklarında büzüşerek hacimleri küçülür. Fakat su bu olayda tüm sıvılardan ayrılmaktadır. Bunun nedeni ise suyu oluşturan iki hidrojen atomu ile oksijen atomunun 105 derecelik bir açı ile bağ yapmasıdır. Bu bağ yapısı moleküller arası boşluğun çok büyük olmasına neden olur. Bu nedenle donma esnasında su normaldaki hacminden daha fazla bir alan kaplar.

Diğer sıvılar farklı derecelerde açı ölçüsüyle bağ yaparlar. Örneğin H2S suya benzer şekilde iki hidrojen ve bir kükürtün bağ yapması ile oluşur. Bu yapının bağ açısı ise 83 derecedir. Bu nedenle moleküler boşlukları çok azdır. Doğanın mucizesi sonucu su yüksek bir açıyla bağ yaparak donma esnasında büyük hacim alır.
su
Su donunca moleküler boşlukları artar aralarında hava kabarcıkları oluşur. Buda suyun yoğunluğunun donunca düşmesine neden olur. Normal şartlar altında katı maddeler suda batarken donmuş haldeki su yani buz suyun yüzeyinde kalır. Aksi halde suyun dibine batsa bu kez üst kısımda kalan su donardı. Oda batınca onun üstündeki donardı. Sonuç olarak dünya üzerindeki tüm su kaynakları donabilirdi.

Doğanın mucizesi işte ya. Su donunca buz su yüzeyinde kalıp altındaki suyun donmasını engeller. Böylece denizler ve göllerde ki canlıların yaşamını devam ettirmesini sağlar. Ayrıca bu buz tabakaları yaz aylarında eriyerek yeniden suya karışırlar.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.