Taassup ne demektir?

Bu yazımızda Taassup kelimesinin ne anlama geldiğini anlatmaya çalışacağız. Taassup kelimesinin anlamı bir kimsenin herhangi bir dini inanca, bir görüşe, düşünceye veya herhangi bir partiye gereğinden fazla, yani aşırı bağlılığını ifade etmekte kullanılır. Taassup bir kimsenin bire şeye körü körüne bağlanması, haksız da olsa taraf olması anlamına da gelmektedir.

Terim olarak ise bu kelime dini, ahlaki, toplumda içerisinde adet olan gibi konularda çoğu zaman haksızlık ve düşmanlık derecesine varacak kadar saplantılara düşme derecesine gelmek demektir. Olumsuz manada kullanılmakta olan taassup insanın bilgisizliğinden, empati yapamamaktan ve aşırı bir derecede inatçı olmaktan kaynaklanan bir durumdur.

Bu bakımdan taassup bir toplumun kültürel, sosyal ve ekonomik açıdan kalkınması ve gelişmesi konusunda en önemli engeldir. Fakat şu da bilinmelidir ki bir kimsenin inancının gereğini yerine getirmesi, örneğin kişinin devlet görevini veya ailesine ilgi göstermesi, önemsemesi gibi durumlar taassup dairesine girmemektedir.

Kişinin saydığımız bu değerler için her şeyi mubah görmesi saplantı haline getirmesi ise kötü taassup olarak bilinmektedir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.