Ödeviniz mi var?

Aramak istediğiniz ödevi lütfen yazınız

Talas savaşı sebebi ve sonuçları

Bu yazımızda Türklerin İslamiyet’e girmelerine neden olan Talas savaşının neden ve sonuçlarından bahsedeceğiz.
Talas savaşının nedeni; Orta Asya ve Ön Asya’ nın bölünmüşlüğünden faydalanmak isteyen Çin’in İpek yoluna tam olarak hakim olmak istemesidir.751 yılında meydana gelen Talas savaşını Karluk, Yağma ve Çiğil Türk topluluklarının desteği ile Abbasiler kazanır.

Bu savaşın sonucunda ise;
Çin’in Orta Asya egemenliği sona erer. İslamiyet İç Asya’ya yayılır.
Türkler kitleler halinde Müslüman olmaya başlar.
Türk-İslam kaynaşma dönemi başlar.
Kağıt üretimi Çin’in dışında yayılmaya başlar.Esir edilen Çinli ustalara kağıt üretimi yaptırılmıştır.

Bu savaş sonucunda Türkler İslamiyet’i kabul etmişlerdir. Türklerin İslamiyet’i kabul etme nedenleri ise şunlardır:
Tek Tanrı inancı. İslamiyet’ten önce Gök Tanrı tek tanrıcılığa inanıyorlardı.
Kurban ibadetinin olması.
İslam dünyasının ekonomik çekiciliğinin olması.
İslamiyet’te kadınlara verilen önem
Eşitlik ve temizlik anlayışının olması da büyük etkendir.
Türk cihan hakimiyeti anlayışının cihad anlayışıyla örtüşmesi.
Cennet ve cehennem inancının olması.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.