Talas Savaşı'nın oynadığı rol hakkında neler düşünüyorsunuz?

Türk tarihinde, Talas Savaşı’nın oynadığı rol hakkında neler düşünüyorsunuz? Savaşın kaybedilmesi durumunda Türk tarihinde ne gibi değişiklikler olabilirdi?

751 yılında Abbasiler ve Türkler birlik olarak Çinliler ile savaştılar. Bu savaşın sonucunda Türkler ilk kez müslümanlığı tanıma şansına sahip oldular. Türk tarihinde bu nedenle Talas Savaşı önemli rol oynamaktadır. Zaten iyi durumda olan Abbasiler ve Türkler arasındaki ilişki bu savaşın kazanılması ile zirve yaptı.

Talasa Savaşı kaybedilseydi Türk Tarihinde nasıl bir değişim olurdu?

Eğer bu savaş kaybedilmiş olsaydı Abbasiler ve Türkler arasındaki işbirliği bozulurdu. Bu nedenle Türklerin islamiyeti tanıma şansı ortadan kalkardı. Göktanrı inancı devam ederdi. Aslında İslamiyet ve Göktanrı inancının benzer yönleride bulunmaktaydı. Bu nedenle Türklerin İslamiyeti kabul etmesi kolay olmuştur.

Konumuza devam edelim. Türkler Abbasilerin kendilerini diğer insanlarla eşit görmesinden çok hoşnut olmuştu. Abbasiler müslüman olduğu için Emevilerin aksine tüm müslümanların eşit olduğunu düşünürdü. Bu nedenle arapları türklerden üstün görmemişler aksine Türklerden ordu bile kurmuşlardır. Bu ordu ile Çin ile girişilen savaş kazanıldı ve Türkler islamiyeti seçtiler.

Eğer kaybetselerdi aralarındaki işbirliği yok olur belkide Abbasiler yıkılırdı. Bu sefer Türkler aynı inanışlarına devam eder islamiyeti tanıyamazdı. Talas savaşı sadece islamiyetin türkler tarafından kabulü değil aynı zamanda Çinden birçok icadın Çinlilerden elde edilmesiyle önemlidir.

Bunlar barut ve matbaadır. Kazanılan savaş ile bu icatlar araplara ve oradan türklere daha sonra bu iki grup üzerine haçlı seferleri düzenleyen Avrupalılara geçmiştir. Eğer Talas savaşı kaybedilseydi matbaa ve barut ne türklere ne araplara ve dolayısıyla Avrupaya geçemezdi. Bu nedenle savaşın kazanılması Avrupanında kazanımıdır. O dönemde yazılı olan birçok eser ve barutlu silahlar çok uzun yıllar yapılamazdı.

Son olarak Türkler islamiyeti kabul ettikten sonra onun koruyucusu olmuşlar yayılmasına önemli katkılar sağlamışlardır. Eğer türkler islamiyeti kabul etmese kesinlikle islamiyet bu kadar geniş coğrafyalara yayılamazdı.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.