Ödeviniz mi var?

Aramak istediğiniz ödevi lütfen yazınız

Talas savaşının türkler açısından sonuçları nelerdir?

751 yılında yapılan Talas Savaşı türkler açısından büyük öneme sahiptir. Bu savaşlar Türkler müslümanlığı yakından tanımışlar ve araplar ile yakın ilişkiler kurmuşlardır. Talas Savaşı Çinliler ile Abbasiler, Karluk, Yağma Çil ve Çiğil Türkmenleri arasında olmuştur.

Bu savaş sırasında Karluk, Yağma Çil askerleri Çin egemenliği altında olup daha sonra saf değiştirerek Araplara katılmışlardır. Savaşın sonucunda Çinin Orta Asyada egemen olması engellenmiştir.

Savaşın sonuçları ise şunlardır;

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.