Talas savaşının türkler açısından sonuçları nelerdir?

751 yılında yapılan Talas Savaşı türkler açısından büyük öneme sahiptir. Bu savaşlar Türkler müslümanlığı yakından tanımışlar ve araplar ile yakın ilişkiler kurmuşlardır. Talas Savaşı Çinliler ile Abbasiler, Karluk, Yağma Çil ve Çiğil Türkmenleri arasında olmuştur.

Bu savaş sırasında Karluk, Yağma Çil askerleri Çin egemenliği altında olup daha sonra saf değiştirerek Araplara katılmışlardır. Savaşın sonucunda Çinin Orta Asyada egemen olması engellenmiştir.

Savaşın sonuçları ise şunlardır;

Orta Asya Çinlileşmekten kurtuldu
Türkler Müslümanlığı yakından tanıdı
Orta Asya türkleri araplarla yakın ilişkiler kurdu
Çinlilerden kağıt, barut ve matbaa gibi icatlar ele geçirildi.
Daha sonra bu icatlar haçlı seferleri ile Avrupaya taşındı

Bu savaş icatların yayılması ve dünya tarafından kullanılması açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca birçok tarihçiye göre Türkler bu savaş ile birlikte tanıştıkları islama geçmeye başlamışlardır. Savaşın sonuçları ve sebepleri dünyanın gelişmesinde önemli rol oynamıştır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.