tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerin korunmasının önemi

Bir milletin en büyük değerleri şüphesiz sahip olduğu zenginlikleri koruması ile ölçülebilir. Tarihi, doğal ve kültürel anlamda her milletin sahip olduğu özellikler vardır. Bunları korumak ve yüceltmek hepimizin görevidir.

Tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerimizi korumanın önemi nedir? Kültürlerimiz tarihi, doğal ve kültürel olmak üzere üçe ayrılır. Tarihi kültürlerimiz Osmanlı döneminden kalma geçmişte yapılmış olan eserler (cami, bina vs.) iken doğal kültürlerimiz ise Pamukkale, Konya Ovası gibi doğadan bize armağan olan kültürlerimizdir.

Kültürel kültür ise örf ve geleneklerden oluşur. Bizi biz yapan kültürlerimiz hangi tip olursa olsun toplumun aynasıdır. Kültür bir ulusun benliğini oluşturup ona özgü bir zenginliktir. Bu nedenle tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerimizi korumalıyız ki ulusumuz benliğiyle yaşasın.

Tarihi doğal ve kültürel zenginlikleri nasıl koruyabiliriz?

  • Doğal kültürlere sahip çıkmak onların zara görmesinin engellemek.
  • Tarihi kültürlerimizi yıpranmadan korumak için restorasyon, bakım ve onarım çalışmaları yapmak.
  • Kültürel zenginliklerimizi korumak için ise örf ve adetlerimizi devam ettirmek. Modernleşen dünyamızda nereden geldiğimizi unutmamak.
  • Sahip olduğumuz zenginlikleri yabancı uluslara anlatmak ve tanıtmak

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.