Taş küre nedir özellikleri nelerdir?

Bu yazımızda Taş küre ne olduğunu ve özellikleri hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Canlıların üzerinde yaşadığı çeşitli taşlar ve topraktan oluşan katmana taş küre diğer adıyla Litosfer adı verilir.

Litosferin ortalama kalınlığı yaklaşık olarak 33 kilometre civarındadır. Fakat bu kalınlık her yerde aynı değildir. Yer kabuğu okyanusların dibinde daha ince karalarda ise daha kalındır.

Kara canlıları ve insanlar burada yaşarlar. Bu tabakayı örten toprak tabakası kaya ve minerallerin parçalanmasıyla oluşmaktadır. Karalarda daha kalın (35-40 km), Tibet Platosunda ise 70 km, deniz ve okyanus tabanlarında ise daha ince (8-12 km) olan yer kabuğunun ortalama kalınlığı 33 kilometre kadardır.

Kimyasal bileşimi ve yoğunluğu birbirinden farklı olan iki bölümden meydana gelir. Bunlardan biri granit bileşimindeki kayaçlardan oluşan granitik yerkabuğu. Diğeri ise bazalt bileşimindeki kayaçlardan oluşan bazaltik yer kabuğudur.

Granitik yer kabuğunda silisyum ve alüminyum elementleri bulunmaktadır. Bu nedenden dolayı daha hafiftir. Yer kabuğunun üst kısmını oluşturur. Bazaltik yer kabuğunda ise silisyum ve magnezyumlu unsurlar bulunmaktadır.

Bu yüzden granitik kabuğa göre daha ağırdır. Granitik yer kabuğunun altında ve okyanus tabanlarında yer alır. Bu nedenle bazaltik yer kabuğuna okyanusal kabuk adı da verilir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.