TBMM varlığını tanıyan ilk devlet ile hangi antlaşma imzalanmıştır

Bu yazımızda Kurtuluş Savaşı döneminde TBMM’nin varlığını tanıyarak antlaşma imzalayan devlet ve antlaşma hakkında bilgi vereceğiz.

3Aralık 1920 tarihinde TBMM ve Ermenistan arasında imzalana Gümrü Antlaşması TBMM’nin varlığını tanıyan ilk devlet ilk antlaşma olma özelliğini taşımaktadır.

Bu antlaşma sayesinde Kars ve çevresi geri alınmıştır. Ermenistan ;Sevr Antlaşması’nda yer alan haklarından vazgeçmeyi kabul etmiştir.

TBMM, Ermenistan eğer talepte bulunursa bu devlete çeşitli yardımlarda bulunacaktır. Ayrıca Ermenistan topraklarında yaşayan Müslümanların dinsel ve kültürel haklarını tanımayı kabul etmiştir.

Ermenistan asker ve silah sayısını sınırlandırmayı kabul etmiştir.

Antlaşma da taraflar birbirinden tazminat talep etmemişlerdir.

Ermenistan ,Türkiye’ye düşmanlık yapmayacağını kabul etmiştir.

Antlaşma da yer alan bir diğer madde de katliamlara karışmamış kişiler belirlenen sürede geri dönebilecekler bu süre içinde dönemeyenler bütün haklarını kaybedeceklerdir.

Gümrü antlaşmasının önemi ;
TBMM’nin onayladığı ilk uluslararası antlaşmadır.
Gümrü Antlaşması ile doğu sınırı çizilmeye başlamıştır.
Sevr Antlaşması’nın geçersiz olduğunu kabul eden ilk ülkedir.
Türkiye adı antlaşma metninde coğrafi bir terim olarak ilk defa bu antlaşma da yer almıştır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.