Tefsir, Hadis ve Tebliğ nedir

Bu yazımızda Tefsir, Hadis ve Tebliğ’ in anlamlarını anlatmaya çalıştık.
Tefsir: Tefsir kelimesi kapalı bir sözü açıklamak yani anlaşılır hale getirmek anlamına gelmektedir. Kur’an Tefsiri ise; Kur’an-ı Kerim’i açıklama yeteneğine sahip büyük İslam Bilginlerinin yazmış oldukları kitaplardır. Tefsirler, Kur’an’ın tam anlaşılamaması veya daha iyi anlaşılması ihtiyacından dolayı daha sonralar ortaya çıkmıştır.

Hadis: İslam dininde, Muhammed peygamberin değişik olaylar ve problemler karşısında inananları aydınlatmak, Kur’an ın bazı ayetlerini daha açık bir dille ifade etmek için söylediği iddia edilen sözler bütünüdür. Hadis alimleri Hadis kavramını Peygamber’in söz, fiil ve takrirleri şeklinde tarif ederler.

Türleri Hadis ilminde hadisler ravisine, senedine, doğruluğuna, geliş şekline göre sınıflara ayrılır. Esas olarak üç hadis türü vardır:

Sahih hadis: Ravi ve senet itibariyle kesinlikle şüphesiz gelen hadisler.
Hasen hadis: Yazılışında kusur bulunan hadisler.
Zayıf hadis: Senedinde ve metninde bir illet bulunan hadisler.
Uydurulmuş sözlere ise mevzu adı verilmektedir.

Tebliğ kelimesi sözlük anlamına gelince duyurma bildirme haber verme anlamına gelmektedir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.