Tekno Ailesini Tanıyoruz

Evinizde kullandığınız teknolojik ürünlere ve aletlere örnek veriniz.

Herkesin evinde olduğu gibi bizim evimizde de teknolojik ürünler bulunuyor. Bunlara örnek verecek olursak televizyon, tablet, cep telefonu ve bilgisayar aklıma ilk gelenlerdir.

Evinizde kullandığınız alet ve teknolojik ürünlerin olmaması durumunda yaşayabileceğiniz zorluklar nelerdir? Örneklerle açıklayınız.

Evimizde kullandığımız teknolojik ürünler ve aletler bizlerin hayatını kolaylaştırıyor. Onların olmadığını düşünürsek çok zor bir yaşam bizi bekler. Örneğin cep telefonları sayesinde annem ve babam diledikleri zaman iletişim kurabiliyorlar. Eğer cep telefonu olmasaydı babam ve annem sık sık buluşmak zorunda kalabilirlerdi.

ETKİNLİK ZAMANI

Evinizde kullanabileceğiniz hayatınızı kolaylaştıracak teknolojik bir ürün tasarlayınız

Benim tasarladığım ürün evde tüm işleri gören bir robot yapmak olurdu. İnsana benzeyen bu robot annem gibi yemek pişirmeli, babam gibi evin bahçesine bakım yapmalıdır.