tektonik göllerin çoğu diğer göllerden daha derindir neden

Tektonik göller yer küre üzerinde çeşitli hareketlerle meydana gelen çukurlarda oluşan göl türüdür. Tektonik göller birçok diğer göllerden daha derindir. Geniş büyüklükleri olmasa bile derinlik bakımından çoğu gölden daha derindir. Bunun iki sebebi vardır.

  1. Yer kürenin eski çağlarda meydana hareketleri sonucu sıradağlar gibi birçok dağ oluşmuştur. Bu yer hareketi esnasında yer kabuğunda çeşitli çatlaklar ve çukurlar meydana gelmiş ve bu çukurlar tektonik gölleri oluşturmuştur. Tektonik göller özellikle dağlık kesimlerde bulunur.
  2. Yer kabuğunda geniş çaplı olarak meydana gelen alçalma ve yükselme hareketleri sonucu bu göller oluşmuştur. Bu alçalma ve yükselme hareketlerine epirojenez denilmektedir.

Tektonik göller bu iki faktörden etkilenerek oluşmaktadır. Dünyada en bilindik tektonik göller Hazar Denizi, Tuz Gölü, Burdur Gölü, Akşehir Gölü, Van Gölüdür. Tektonik göllere birçok örnek verilebilir. Verdiğimiz örneklerde Hazar Denizi hariç tüm göller ülkemizde yer almaktadır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.