Ödeviniz mi var?

Aramak istediğiniz ödevi lütfen yazınız

Telefonu siz icat etseydiniz?

Günümüze telefonun henüz icat edilmediğini düşünün ve bu icadı ilk gerçekleştirecek kişi sizsiniz. İcat edeceğiniz telefonun hangi özellikleri taşımasını, ne gibi yeni özelliklere sahip olmasını sağlardınız?

Geçmişte bildiğiniz gibi telefonun icadında Alexander Graham Bell önemli rol oynamıştır. Telefon günümüze kadar birçok gelişim göstermiş ve ilk zamanlarından bu yana çok farklı bir hal almıştır. Ancak şu var ki geçmişte neyse bugünde aynı amaç için yani iletişim için kullanılır. Örneğin ben telefonu bugünkü teknolojik olanaklara sahip olarak icat etmiş olsaydım onu birçok farklı özelliklerle donatırdım.

1-Eklemek istediğim en önemli özellik hiç şüphesiz şarjı bitmemesi olurdu. Çünkü günümüzde akıllı telefonların birçoğu günde birkaç kez şarja takılmak zorunda. Pil güçleri kısa sürede bitiyor ve kendimizi telefonsuz bulabiliyoruz. Hemen hemen her insan çantasında telefon şarj kablosu ile dolaşıyor. İşte bu gibi nedenlerden dolayı şarjı bitmeyen bir telefon yapmak isterdim.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.