Temiz ve Düzenliyiz

Oyuncaklarınızı, uzun süre kullanabilmek için neler yapıyorsunuz?

Onları özenli kullanmaya dikkat ediyorum. Dikkatli bir şekilde oynuyor ve bozmuyorum.

Resimdeki çocuklar kişisel eşyalarını nasıl kullanıyorlar?Siz kişisel eşyalarınızı nasıl kullanıyorsunuz?

Emin eşyalarını özenli kullanıyor. Defne ise özensiz kullandığı için oyuncakları bozuluyor.Ömer düzenli bir öğrencidir.

Çalışma Zamanı

Halil’in odasını inceleyiniz. Ona, eşyaların nasıl kullanılacağıyla ilgili öneriler yazınız.

Halil yatağını topla
Çantanı ve kitaplarını topla
Oyuncaklarını kaldır.
Elbiselerini dolaba koy

Oyuncağınızla oynamak isteyen arkadaşınızda hangi özelliklerin olmasını istersiniz?

Temiz ve özenli olmasını isterim. Oyuncaklarımı dikkatli kullansın ve bozmasın isterim.