Thomas Edison elektrik ampülü yapıyor

1.ETKİNLİK

Edison ne zaman yaşamıştır?
Thomas Edison 19. yy. da yaşamıştır. Edison 11 Şubat 1847 yılında doğmuştur.

Edison’un başarılarındaki sır nedir?
Thomas Edison sürekli olarak çalışmalarına devam etmiştir. Deneylerinde yılmadan azimli bir şekilde çalışmıştır. Azim ve çalışmadır.

Thomas Edison ısındığı zaman ışık verecek madde için ne veriyor?
Edison, ısındığı zaman ışık vermesi için kömürleştirme özelliği kazandırılmış iplik kullanmıştır.

Kömürleştirilmiş iplik neyin içine yerleştiriliyor?
İplik içindeki hava boşaltılmış ampül içine yerleştiriliyor.

Günümüzde elektrik hangi alanlarda kullanılıyor?
Hayatımızda elektrik aydınlatma, araç ve gereçlerin çalıştırılması, ısınma gibi alanlarda kullanılır.

2.ETKİNLİK

Sizce bu metnin ana düşüncesi nedir?
Hayatımızda karşılaştığımız zorluklarla yılmadan, usanmadan azim ve kararlılıkla çalışmaktır.

3.ETKİNLİK

Aşağıdakilerden hangisi giriş, gelişme ve sonuç cümlesidir. Atlatlarına yazınız.

Giriş cümlesi: Edison, birçok buluştan sonra elektrikle ışık meydana getirmek istiyordu.
Gelişme: Daha sonra dikiş ipliğini kömürleştirmeyi düşündü.
Sonuç: O gün, 1879 Kasım ayının yirmi birinci günü, elektrik ampulü bulunmuştu.

4.ETKİNLİK

A. Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılmış sözcükler, kendinden sonra gelen sözcüklerin özelliklerini belirtiyor.

Yararlı ve ucuz olan elektrik ampulünü buldu.

Edison sayısız deneme yaptı.

Bu beyaz ateş çok işine yaradı.

Güç işin öyküsü şöyleydi:

B. Aynı sözcükleri kullanarak farklı cümleler kurunuz.

Tasarruflu ampuller ekonomimiz için yararlı olup ucuz enerji kullanımını sağlar.

Deneyler sayısız çalışma gerektirir.

Beyaz renkli ampuller artık daha sık kullanılıyor.

Bir buluş yapmak oldukça güçtür.

5.ETKİNLİK

Tabloyu inceleyelim ve cümleler kuralım.

ben, saat, ampul, bazı, kalem, bu, bardak, şu, siz, çanta, kimi, telefon

Verilen tablodaki bazı sözcükler varlık adıdır.. Bu sözcükleri karalayınız. Diğer sözcükleri birer cümle içinde kullanınız.

Güne genellikle saat 08.00’da başlarım.

Evlerimizi aydınlatmada ampul kullanırız.

Renkli kalem kullanmayı seviyorum.

Cam bardaklar ile çay içmek zevklidir.

Çanta içindeki okul kitapları oldukça ağır.

Telefon günümüzde en çok kullandığımız iletişim aracıdır.

6.ETKİNLİK

Tahmin Edelim

Elektrik düğmesine bastığımız zaman odadaki ampul hemen yanıyor. Bunun nasıl olduğunu, bir bilim insanı gibi düşününüz ve bu konudaki tahminlerinizi yazınız. Daha sonra tahminlerinizin doğru olup olmadığını, bilimsel kaynaklardan yararlanarak kontrol ediniz.

Elektrik düğmesine bastığımız zaman elektrik iletim hattı devreye girer. İletilen elektrik ampul içindeki ince filaman dediğimiz tele ulaşır. Tel gelen elektrik akımı ile birlikte ısınarak ışık saçar. Böylece ampul yanar.

7.ETKİNLİK

Aşağıda bazı yüz ifadeleri verilmiştir. Bunların hangi duyguyu yansıttığını ifadenin altındaki satırı yazınız. Ampul’ü bulduğunda Edison’un yüz ifadesi bunlardan hangisi olabilir? Belirleyiniz ve boyayınız.

edison mutluluk

Thomas Edison buluşu sonrasında güler bir yüze sahip olmuştur.

Aşağıda belirtilen durumlarda arkadaşınızın yüzü nasıl bir şekil alıyor? Verilen yuvarlakların içine arkadaşlarınızın yüz ifadesini çiziniz.

Bu bölümü kendiniz çizebilirsiniz.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.