Ticaret nedir nasıl yapılır?

Bu yazımızda ticaretin ne olduğunu eskiden nasıl yapıldığını bulabilirsiniz. Ticaret malların yada ürünlerin üretim sürecinden itibaren tüketimine kadar geçen zamanda, ekonomik değer taşıyan başka nesneler ile değiştirilmesi yada alışı ve satışı anlamında kullanılmasıdır.

Ticaretin insanlık tarihindeki ilk yapılış şekli takas olarak gerçekleşmiştir.

Takas yöntemiyle mal ve hizmetler birbiri karşılığında değiş tokuş edilir. Bu şekilde ihtiyaçlar karşılanırdı. Günümüzde ise artık takas yerine değişim aracı olarak para kullanılmaktadır.

Ticaret diğer hiçbir ticari sektörde olmadığı gibi pazar ekonomisinin temel unsurlarından biridir. Ticaret soyut düşünsel değil, somut hizmet ve ürünlerin değişiminin gerçekleştirildiği pazarlar yaratmaktadır.

Bu tanım, yerleşik ticaret ve mekana bağlı olmayan sanal ticaret için de geçerlidir. Bu saydıklarımızın dışında dar anlamda ticaret yapan kuruluşlar dışında da, ticaret benzeri iş yapan kuruluşlar mal değişiminde yer alır.

Bu kuruluşlara örnekler verecek olursak ticari temsilcilikler, komisyon kuruluşları ve komisyoncular bunlara verilebilecek en güzel örneklerdir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.