Tohumlar nasıl uzun süre saklanır?

Tohumlar bitkilerin neslinin devam etmesi için ve tarımsal faaliyetlerin sürdürebilmesi adına saklanmak zorundadırlar.  Çevremizde gördüğümüz bitkilerin tohumları artık uzun süre saklanabilmektedir.  Doğadaki bitki örtüsünün sürdürebilmesi için tohumlar en önemli araçtır. Bu yazımızda tohumların nasıl saklanabileceğini araştırdık.

Bir tohumun saklanması şu unsurlara bağlıdır;

 • Bitki türüne
 • Tohumun olgunlaşmasına
 • Çimlenme ve rutubete
 • Tohumun depolandığı saklama alanı
 • Depolamanın yapıldığı ortamın koşullarına
 • Depolama esnasında zararlı böcekler ve tohum hastalıklarından korunmasına

Nem oranı tohumların saklanmasında en önemli etkendir. Tohumlar türlerine göre çeşitli nem değerlerinde saklanmaktadır. Örneğin %4-9 aralığında saklanan tohumlar kuru tohumlar, %10-14 değerinde saklananlar ise ortancıl, %15 ve daha üst sınırda saklanan tohumlar ise nemcil tohumlardır.

Bir tohumun uzun süre saklanması için bazı hususlara dikkat edilmesi gerekir.

 1. Saklamak için olgun tohumları seçmeliyiz.
 2. Seçtiğimiz tohumlar çimlenme yeteneği yüksek olmalıdır.
 3. Tohumun elde edilmesi esnasında tohumların zarar görmeleri engellenmelidir.
 4. Tohumlara ait bilgiler depolama esnasında etiketle belirtilmelidir.
 5. Kuru ve orta nemi seven tohumlar küçük sıcaklıklarda ve havasız ortamda, nemi seven tohumlar ise içi gaz dolu kaplarda sabit nem değeri ile saklanmalıdır.
 6. Depolama koşullarında nem ve sıcaklık değerleri sabit tutulmalıdır.
 7. Tohumların karanlık ortamlarda depolanması gerekir.

Bir tohumun depolanması için bu özelliklere dikkat edersek tohumlardan daha iyi verim alabiliriz. Depolama sırasında daha uzun süre dayanmaları için tohumların en sağlıklı ve sağlam olanlarını tercih etmemiz gerekir. Tohumların saklanması esnasında herhangi bir nem yada sıcaklık değişimi saklanma süresini neredeyse yarı yarıya düşürmektedir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.