Toplum için hukuk mu önemli ahlak mı?

Toplumsal yaşamda hukuk yasalarla ortaya konan düzen olarak bilinirken ahlak ise toplumdaki görgü kurallarının gereği ortaya çıkan bir yaşayış tarzıdır. Peki bir toplulukta hukuk mu önemlidir yoksa ahlak mı? Bu münazara konusunda biz sizin için ikisini de savunan paragraf yazacağız.

Ahlak daha önemlidir

İnsan sosyal bir varlıktır. Bunun gereği de birlikte yaşama duygusunu içinde taşır. Çevremizdeki evler, binalar, şehirler, mahalleler kısacası her alan bu gereksinim dolayısıyla ortaya çıkmaktadır. Ahlak ise her toplumda yer alan bir kavramdır. Yaşanan bölgeye, ülkeye göre değişiklik gösterse de orada yaşayanların tümü tarafından kabul edilir.

Neden ahlak daha önemlidir dersek hukuku oluşturan yasa ve kanunlar herkesçe kabul görmeyebilir. Ama ahlak kuralları herkesce kabul edilir. Örneğin hukuksal bir görüş bir başkası için insan haklarını ihlal demek olabiliyorken ahlak kurallarında böyle birşey söz konusu değildir. Mesela alkol gibi zararlı maddeleri kullanmak herkesçe bilinen yanlış bir davranıştır. Ahlak kurallarına aykırı bu durum herkesçe hor görülür. Ama hukuksal bir yaptırım söz konusu değildir. Bu nedenle ahlak her daim daha önemlidir.

Hukuk daha önemlidir

Hukuk toplumdaki ihtiyaçların ve isteklerin göz önüne alınarak oluşturulan kanunlar bütünüdür ve herkes için geçerlidir. Ayrım gözetmeksizin hepimiz bu kurallara uymalıyız. Ahlaka göre daha önemli olmasının nedeni ise resmi olması ve herkes için geçerli olmasıdır. Ahlaki bir kural bizim için yada bir başkası için önemsiz olabilir. Mesela herkes evinde yada bir mekanda alkollü içecek tüketme hakkına sahiptir. Başkasına göre ahlaksız olan bir durum hukuksal açıdan mümkündür.

Bu nedenle insan haklarını ihlal etmeyen ve herkese özgür bir yaşam sunan hukuk toplum için daha önemlidir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.