Toplumda öksüz ve yoksulların korunup gözetilmesi niçin önemlidir?

Her toplumda olduğu gibi bizim toplumumuzda da öksüz, yoksul veya kimsesiz kişiler bulunmaktadır. Bu kimselerin her daim korunup kollanmaya ihtiyaçları vardır. Bizler sorumlu birer birey olarak üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmeliyiz.

Çevremizde mutlaka bu tip kimseler yer almaktadır. Bu insanlar bazı kendini bilmezler tarafından hor görülüp dışlanmaktadır. Hatta kimi zaman bazı gençler bu kimseleri tartaklar. İşte bize düşen buna izin vermemek ve onların sorunlarıyla yakından ilgilenmektedir. Çünkü onların birer aileye ihtiyacı vardır. Hepimiz bir ailenin bireyi olmak isteriz. Herkes bir kardeşi, annesi ve babası olsun ister.

Onları bu duygulardan mahrum bırakmak en kötü düşünce olabilir. Onları kardeşimiz, arkadaşımız ve dostumuz gibi sevmeli ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmalıyız. Bu sayede onları topluma kazandırabilir ve bir ferdi olmasını sağlayabiliriz.

Aksi halde onları kaybederiz ve kötü yola düşmelerine neden oluruz. Sahipsiz ve kimsesiz eden kimselerin suça yatkınlığı daha fazladır. Onları sahiplenmeli ve topluma kazandırmalıyız.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.